Σύνδεση

Τα cookies πρέπει να είναι ενεργοποιημένα στον περιηγητή σας Βοήθεια για Τα cookies πρέπει να είναι ενεργοποιημένα στον περιηγητή σας

Είναι η πρώτη σας φορά εδώ;

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

Ο φορέας ιδρύθηκε την 28/06/2016 με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο ΕΛ.ΙΝ.Π

Ο σκοπός του φορέα είναι η παροχή αξιόπιστων υπηρεσιών πιστοποίησης προσώπων σε πανελλαδική κλίμακα, αλλά και στο εξωτερικό.

Κύριος στόχος του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ είναι να παρέχει ολοκληρωμένες και αξιόπιστες υπηρεσίες στο πεδίο της Πιστοποίησης Προσώπων. Το ΕΛ.ΙΝ.Π προκειμένου να διασφαλίσει την αμεροληψία και ένα αδιάβλητο περιβάλλον διενέργειας εξετάσεων προβλέπει τη λειτουργία ανεξάρτητων εξεταστικών κέντρων, τα οποία ακολουθούν και εφαρμόζουν τις απαραίτητες προδιαγραφές και διαδικασίες που ο ίδιος διαμορφώνει και καθορίζει σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ΕΛΟΤ ENISO9001/2008 και ΕΛΟΤ ENISO/IEC 17024.

Η σύνδεση στην πλατφόρμα γίνεται μόνο από χρήστες που έχουν λογαριασμό. Επικοινωνήστε μαζί μας σε περίπτωση που χρειαστείτε βοήθεια.